Paraphrase"unmarried" (Diễn đạt"độc thân, chưa kết hôn"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"unmarried" (Diễn đạt"độc thân, chưa kết hôn"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)!

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng Subordinating Conjunctions

II. Paraphrase"unmarried" (Diễn đạt"độc thân, chưa kết hôn"tiếng anh)

 1. Single:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The percentage of single English ladies was obviously higher than that of their counterparts.
 2. Not married:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The percentage of English ladies not married was obviously higher than that of their counterparts.
 3. Without a spouse:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The percentage of English ladies without a spouse was obviously higher than that of their counterparts.
 4. Lacking a marital partner:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The percentage of English ladies lacking a marital partner was obviously higher than that of their counterparts.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE