Paraphrase từ"try"(Diễn đạt"thử"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"try"(Diễn đạt"thử"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. give it a try

2. try out

IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: try out

 

3. try​/​chance your luck (at something)

4. have a try

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"try"tiếng anh

5. give sth a go

6. try-out

7. experiment

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE