Paraphrase từ"social evils"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"social evils"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Violence - Definition: The use of physical force or harm against individuals or groups, often to maintain power or control.

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: Domestic violence, gun violence, and police brutality are examples of social violence and injustice.

  • Substance abuse - Substance abuse and addiction are significant >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "substance" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE