Paraphrase từ"slight"(Diễn tả sự biến đổi ở mức độ nhỏ tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"slight"(Diễn tả sự biến đổi ở mức độ nhỏ tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. minimal

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "Minimally" tiếng anh

2. marginal

3. small

4. minor

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking