Paraphrase từ"gradually"(Diễn đạt"biến đổi ở mức độ trung bình"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"gradually"(Diễn đạt"biến đổi ở mức độ trung bình"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. steady

2. gentle

3. slow

4. consistent

5. moderate

6. modest

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK