Paraphrase từ "patriotism" tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh cung cấp cũng như hướng dẫn phân tích kĩ đề thi IELTS SPEAKING PART 1 thi thật ngày 4/8/2020, IELTS TUTOR tổng hợp Paraphrase từ "patriotism" tiếng anh

1. nationalism

2. national pride

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK