Paraphrase từ"food additives"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"food additives"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. Food preservatives: Chất bảo quản

IELTS TUTOR hướng dẫn Word form của "preserve"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Food preservatives extend the shelf life of food

2. Food enhancers: Chất tăng cường vị giác

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Food enhancers make food tastier

3. Food coloring: Chất làm màu lên đẹp

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Food coloring makes food more attractive and appealing

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE