Paraphrase từ"express their anger"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"express their anger"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Show/Release their frustration
 • Display their rage
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He displayed his rage by throwing things around the room.
 • Vent their anger
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She needed to vent her anger by screaming into a pillow.
 • Demonstrate their outrage
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The community demonstrated their outrage by holding a protest.
 • Exhibit their irritation
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The customer exhibited their irritation by repeatedly tapping their foot.
 • Convey their resentment
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She conveyed her resentment by giving him the cold shoulder.
 • Express their indignation
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The students expressed their indignation over the unfair grading policy.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE