Paraphrase từ"dramatically"(Diễn đạt"sự biến đổi ở mức độ lớn)tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"dramatically"(Diễn đạt"sự biến đổi ở mức độ lớn)tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. great

2. sharp

3. steep

4. rapid

5. significant

6. drastic

7. enormous

8. marked

9. substantial

10. considerable

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK