Paraphrase từ"contribute to"(Diễn đạt"góp phần vào"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"contribute to"(Diễn đạt"góp phần vào"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. account for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • What accounts for the tremendous rise? (IELTS TUTOR giải thích: Điều gì góp phần vào sự gia tăng khủng khiếp này?)

2. add to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • These factors add to the environmental degradation. (IELTS TUTOR giải thích: Những yếu tố này góp phần vào suy thoái môi trường)

3. be another factor which has contributed to....

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The replacement of breast-feeding by bottle feeding could also be another factor which has contributed to the erosion of the affection between mother and child. (IELTS TUTOR giải thích: Sự thay thế bú sữa mẹ bằng bú bình cũng có thể là một yếu tố khác đã góp phần vào sự bào mòn tình yêu thương, sự trìu mến giữa mẹ và con)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK