Paraphrase từ"appreciation and respect"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"appreciation and respect" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Recognition and admiration: IELTS TUTOR xét ví dụ: Females deserve recognition and admiration for their valuable contributions.
  • Esteem and regard: IELTS TUTOR xét ví dụ: It is crucial to show esteem and regard towards the efforts of women.
  • Acknowledgment and honor: IELTS TUTOR xét ví dụ: The achievements and hard work of females should be met with acknowledgment and honor.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "acknowledge" tiếng anh
  • Regard and recognition: IELTS TUTOR xét ví dụ: Females deserve regard and recognition for their dedication and accomplishments.
  • High regard and appreciation: IELTS TUTOR xét ví dụ: It is important to show high regard and appreciation for the important role played by women.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE