Paraphrase"to feel depressed"(Diễn đạt"cảm thấy chán nản"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to feel depressed"(Diễn đạt"cảm thấy chán nản"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Feel downcast:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "A movie I watched that made me feel downcast."
 • Have a sense of despair:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "A movie I watched that gave me a sense of despair."
 • Feel disheartened:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "A movie I watched that left me feeling disheartened."
 • Experience a state of low spirits:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "A movie I watched that made me experience a state of low spirits."
 • Undergo a feeling of unhappiness:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "A movie I watched that caused me to undergo a feeling of unhappiness."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE