Cách paraphrase "suggestion" tiếng anh

· Vocabulary

Bên canh hướng dẫn em rất kĩ cách phân biệt giữa Suit và Fit Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm Cách paraphrase "suggestion" tiếng anh

I. CÁCH PARAPHRASE TỪ "RECOMMEND" TIẾNG ANH

II. PARAPHRASE TỪ "SUGGESTION"

1. approach

2. idea

3. opinion

4. proposal

5. recommendation

6. resolution

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK