Paraphrase"save money"(Diễn đạt"tiết kiệm tiền"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"save money"(Diễn đạt"tiết kiệm tiền"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. money-saving (adj)

2. SAVE/KEEP MONEY FOR A RAINY DAY

3. cost-effective

4. economical

5. frugal

6. to cut costs

7. to tighten your belt

8. be tight-fisted with

9. to reduce/decrease/cut back on your spending/expenditure

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE