Paraphrase"His leadership style is marked by a magnetic charisma, and he can ignite others with just a glance."

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"His leadership style is marked by a magnetic charisma, and he can ignite others with just a glance." IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • His leadership style is marked/characterized/distinguished by a magnetic/compelling charisma, and he can ignite others with just a glance/and he has the ability to motivate others with his unwavering eye contact.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"motivate"tiếng anh
  • His natural charm and ability to connect with others through direct eye contact makes him a charismatic leader.
  • He exerts a charismatic influence as a leader, and can spark inspiration in others through the power of his gaze.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH PARAPHRASE TỪ "ADVISE" TIẾNG ANH

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE