Paraphrase"harmonious"(Diễn đạt"hài hoà"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"harmonious"(Diễn đạt"hài hoà"tiếng anh) cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Peaceful

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Firstly, a peaceful civilization is a place where humans, regardless of race, ethnicity, and background, unconditionally love one another without hostility and hatred."

 • Balanced

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Firstly, a balanced civilization is a place where humans, regardless of race, ethnicity, and background, unconditionally love one another without hostility and hatred."

 • Unified

 • Congenial

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Firstly, a congenial civilization is a place where humans, regardless of race, ethnicity, and background, unconditionally love one another without hostility and hatred."

 • Cooperative

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Firstly, a cooperative civilization is a place where humans, regardless of race, ethnicity, and background, unconditionally love one another without hostility and hatred."

 • Peace-loving

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Firstly, a peace-loving civilization is a place where humans, regardless of race, ethnicity, and background, unconditionally love one another without hostility and hatred."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE