Paraphrase"guest"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"guest"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Visitor
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The hotel receptionist greeted the visitor warmly and checked them in.
 • Client
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The hotel staff ensured that each client's needs were met during their stay.
 • Tourist
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The tourist asked the receptionist for recommendations on local attractions.
 • Occupant
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The occupants of the hotel room were pleased with the view from their balcony.
 • Invitee
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The invitees to the wedding were all dressed in their best attire.
 • Tenant
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The tenant of the apartment had been living there for several years.
 • Houseguest
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The host prepared a comfortable room for their houseguest who was visiting from out of town.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE