Paraphrase"Despite my initial reluctance, I find myself eventually succumbing to her overpowering influence."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Despite my initial reluctance, I find myself eventually succumbing to her overpowering influence."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Even though I resist at first/I initially resist, I cannot help but eventually yield to her strong influence.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "resist" tiếng anh
  • At first, I am hesitant, but her overwhelming influence becomes so strong that I have no choice but to comply.
  • Despite my initial opposition/reluctance, I eventually have to comply with her strong influence/I eventually find myself yielding to her overpowering control.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "yield" tiếng anh 
  • At first, I am hesitant, but her overwhelming influence eventually leads me to reluctantly obey/makes it impossible for me to disobey/eventually causes me to reluctantly obey.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE