Paraphrase cụm"a website you often visit"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"a website you often visit"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • A website that you frequently/regularly browse/access/surf

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • I frequently browse a website that curates interesting articles on science and technology.

   • I frequently access a website that provides up-to-date news on current events around the world.

   • I regularly surf a website that offers a platform for booking affordable travel accommodations.

 • A website that you visit regularly/routinely.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • I regularly visit a website that offers free online courses on a variety of topics.

   • I routinely visit a website that aggregates job listings and employment opportunities.

 • A website that you habitually check.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I habitually check a website that aggregates reviews and ratings of books and movies.

 • A website that you repeatedly go to.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I repeatedly go to a website that allows me to download free and legal music.

 • A website that you commonly use/often utilize.

 • A website that you frequently log onto.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I frequently log onto a website that allows me to create and share online presentations.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE