Paraphrase"couldn't stop laughing at him"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"couldn't stop laughing at him"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Found him hilarious/amusing 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • I found him hilarious when he tried to tell a joke.
   • I found him amusing when he mimicked his boss's voice.
 • Laughed uncontrollably at him - IELTS TUTOR xét ví dụ: I laughed uncontrollably at him when he tripped over his own feet.
 • Couldn't stop giggling at him - IELTS TUTOR xét ví dụ: I couldn't stop giggling at him when he danced awkwardly.
 • Was highly amused by him - IELTS TUTOR xét ví dụ: I was highly amused by him when he sang a song off-key.
 • Couldn't help but laugh at him - IELTS TUTOR xét ví dụ: I couldn't help but laugh at him when he slipped on a banana peel.
 • Burst out laughing at him - IELTS TUTOR xét ví dụ: I burst out laughing at him when he mispronounced a word in a serious conversation.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ burst tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE