Paraphrase câu"The greater the number of individuals who consume them, the stronger the desire to consume them beyond their original intent."

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase câu"The greater the number of individuals who consume them, the stronger the desire to consume them beyond their original intent.", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The more individuals consume them, the more they crave consumption beyond their initial intentions. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"intention"tiếng anh

  • The higher the number of people who eat them, the greater the demand to consume them beyond their initial intentions.

  • The greater the number of people who consume them, the more they want to exceed the intended consumption.>> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "consume" tiếng anh

  • The more people eat them, the stronger the desire to consume more than originally intended.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE