Paraphrase câu"It is the responsibility of schools to provide children with the best conditions for growth, but parents should not solely rely on them for their child's education."

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase câu"It is the responsibility of schools to provide children with the best conditions for growth, but parents should not solely rely on them for their child's education.", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Schools create an environment for children to thrive/Schools offer the best environment for children to flourish, but it is not solely their responsibility to educate children; parents should also take an active role/parents should also play a role in their child's education, and not rely solely on the school.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "educate" tiếng anh
  • While schools provide an ideal atmosphere/conditions for children to develop/schools provide the perfect/optimal setting for children to develop/schools are responsible for creating a nurturing environment for children, parents should not rely/depend solely on schools to instruct/educate their children/should not leave the entirety of their child's education to them/should not place the entire burden of education on them  
  • Optimal conditions for growth are created in schools, but parents should not expect them to be the only source of their child's education.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase từ"teach"(Diễn đạt"dạy học"tiếng anh) 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE