IELTS WRITING TASK 1 & 2 NÊN VIẾT BAO NHIÊU CHỮ?

Bên cạnh các phương pháp làm sao để học cho nhanh tiến bộ ở bất kì môn nào cũng như Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm trả lời câu hỏi IELTS WRITING TASK 1 & 2 NÊN VIẾT BAO NHIÊU CHỮ?

I. IELTS WRITING quy định viết bao nhiêu chữ?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với Writing task 1, số từ tối thiểu là 150 từ trong khi với Writing task 2, thí sinh cần viết ít nhất 250 từ. 
  • IELTS không quy định về số từ tối đa mà bạn phải viết.

  II. Khi nào bị trừ điểm đối với vấn đề độ dài của bài?

  1. VIẾT THIẾU CHỮ TRONG IELTS WRITING CÓ BỊ TRỪ ĐIỂM KHÔNG?

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Sẽ bị trừ điểm rất rất nặng nhé, dưới 5.0 nếu viết thiếu chữ (250 từ đối với IELTS WRITING TASK 2 & 150 từ đối với IELTS WRITING TASK 1)

  2. VIẾT DƯ CHỮ TRONG IELTS WRITING CÓ BỊ TRỪ ĐIỂM KHÔNG?

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu thí sinh viết dài hơn số đó (250 từ đối với IELTS WRITING TASK 2 & 150 từ đối với IELTS WRITING TASK 1) thì vẫn được, không bị trừ điểm tuy nhiên sẽ mất thời gian, mất thời gian viết không hoàn thành đầy đủ các phần (nhất là thiếu conclusion cho task 2) cũng sẽ bị trừ điểm rất nặng nhé 

  III. Tốt nhất IELTS WRITING TASK 1-2 nên viết bao nhiêu từ?

  IELTS TUTOR lưu ý:

   • Tuy nhiên để cho đủ ý, IELTS TUTOR luôn khuyên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING nên viết tầm:
    • 160 từ cho Task 1 
    • 300 từ cho Task 2 để triển khai cho đủ ý nhé 

   IV. Quy định về cách đếm từ IELTS WRITING

   IELTS TUTOR lưu ý:

    • Các số viết ra sẽ được đếm như chữ. VD: 200,000= 1 từ/ 24%= 1 từ
    • Các từ nhỏ như quán từ “a”, “an” cũng được đếm thành 1 từ.
    • Các từ ghép như “up-to-date” được coi là 1 từ. Các từ gạch nối như là ‘First-class’ hoặc  ‘State-of-the-art’ chỉ được tính là một từ. 
    • Các từ viết tắt như  ‘I’ll’ hay ‘we’re’ cũng được tính là một từ (IELTS TUTOR lưu ý: Tốt nhất không nên sử dụng từ viết tắt trong bài luận học thuật)
    • Dấu chấm không bao gồm trong những từ được đếm.

    IELTS TUTOR hướng dẫn

    V. Làm sao để viết bài IELTS WRITING không bị dư chữ?

    VI. CÁCH VIẾT BÀI IELTS WRITING KHÔNG THIẾU CHỮ

    VII. Câu hỏi khác về số từ IELTS WRITING

    1. Tính số lượng từ đã viết như thế nào

    2. Có thể sao chép từ trong câu hỏi không?

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Nếu thí sinh copy những từ và cụm từ trên đề bài, bạn sẽ không được giám khảo đếm những từ đó. 
    • Điều này có nghĩa là thí sinh phải “paraphrase” hay nói cách khác là viết lại đề bài với từ ngữ, cấu trúc câu khác với cùng ngữ nghĩa mà IELTS TUTOR đã có Bài tập paraphrase IELTS WRITING

    3. Có thể lặp lại các câu trong phần thi IELTS Writing?

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Một câu lặp đi lặp lại đương nhiên không được tính, thậm chí thí sinh còn bị tính vào lỗi lặp từ. 
    • Tuy nhiên, với những keyword được lặp lại nhiều lần trong bài IELTS WRITING thì lại là chuyện khác IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ trong bài Có phải tránh lặp từ BẰNG MỌI GIÁ trong IELTS WRITING
    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing

    >> IELTS Intensive Speaking

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    >> IELTS General

    >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE