Từ vựng topic Email IELTS

· Vocabulary

I. Từ vựng topic Email

  • it really comes in handy compared to written letters
  • use it almost everyday for work
  • for corporate communication
  • prefer texting to writing letters 
  • snail mails = letters 
  • respond to emails = reply to emails 
  • I should go for writing physical letters 

II. Từ vựng topic khác liên quan topic Email

Bên cạnh từ vựng topic Email, các topic sau đây IELTS TUTOR khuyên các bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR cũng nên học luôn vì chắc chắn sẽ cần dùng khi triển khai ý trong topic Email nhé

1. Từ vựng topic text message

2. Từ vựng topic handwriting

Từ vựng topic handwriting IELTS TUTOR đã tổng hợp

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK