Trả lời sao cho hay câu hỏi WHAT trong IELTS SPEAKING PART 2

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ liệu có nên tự sửa lỗi ngữ pháp trong khi đi thi IELTS SPEAKING hay là không vì nhiều bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR còn thắc mắc, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách trả lời sao cho hay câu hỏi WHAT trong IELTS SPEAKING PART 2

Có 2 cách để trả lời câu hỏi WHAT

 1. Đưa ra ví dụ 
 2. Tường thuật câu chuyện 

Để biết được nên chọn cách trả lời nào trong 2 cách trả lời Đưa ra ví dụ và Tường thuật câu chuyện, các bạn nên phân tích đề cho kĩ:

 • Đề nào có tính chất tường thuật thì nên chọn hướng trả lời theo kiểu tường thuật (thường xuất hiện ở dạng Describe an event)
 • Đề nào chỉ đơn thuần hỏi sự liệt kê thì mình sẽ liệt kê 

1. Trả lời câu hỏi WHAT bằng cách đưa ra ví dụ

Công thức:

 • Giới thiệu khái quát + liệt kê

Xét ví dụ:

 • Đề bài: What are the contents of website?
  • There are a variety of / a wide range of / heaps of / leads of contents on this website, including / such as / like a search engine or video clips and maps 

Có thể học thuộc các kiểu liệt kê như sau cùng IELTS TUTOR:

 • There are a variety of contents on this website, including ...
 • They serve a variety of special dishes, such as...

2. Trả lời câu hỏi WHAT bằng cách tường thuật câu chuyện

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu đã tham khảo cách làm dạng Describe an event mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì sẽ dễ dàng nhận ra cách tường thuật câu chuyện của câu WHAT thường xuất hiện ở dạng này

IELTS TUTOR sẽ chia ra thành:

 • Firstly (hoặc At the very beginning)
 • Then, (During this period)
 • Finally, 

Theo bố cục của câu chuyện cần tường thuật

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

Đề bài của IELTS TUTOR là:

 • Describe an occasion when you got angry

Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

 • Well, at the very beginning, I was standing in a queue at the airport, waiting for a taxi
 • During this period, every passenger was complying with the rule of “first come, first served”, but a middle-aged man tried to take advantage of the rule-abiding people by jumping the queue
 • Eventually, I was so annoyed that I had to come close and have a talk with him 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK