Câu hỏi & Từ vựng thường dùng topic "IN A HURRY" IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi & Từ vựng thường dùng topic "IN A HURRY" IELTS SPEAKING PART 1

1. Câu hỏi thường gặp topic in a hurry IELTS SPEAKING PART 1

   • What do you always do in a hurry? Why?
   • What kind of things would you never do in a hurry?
   • Do you usually go out in a hurry?
   • Do you like to be in a hurry? 

   2. Từ vựng thường dùng topic in a hurry IELTS SPEAKING PART 1

   Từ vựng topic IN A HURRY IELTS TUTOR đã tổng hợp kĩ

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK