CÁCH DÙNG "THAT IS (TO SAY)" TIẾNG ANH

· Cách dùng từ

Bên cạnh học kĩ, tra kĩ về từ vựng về IELTS, các em cũng nên đầu tư thời gian vào học kĩ PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ nhé

That is (to say): nói đúng hơn là

1. Dùng để bổ sung thêm những gì mình đang nói

=or more exactly/used when explaining more clearly what you have just said

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Kiểu như đã đưa ra thông tin gì trước đó rồi, tuy nhiên muốn bổ sung thông tin đúng hơn, cho đầy đủ hơn, đúng với những gì mình nghĩ hơn
  • Có thể dùng That is hoặc That is to say đều được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Some wines have ‘proprietary’ names – that is to say, their names were created by the producers.
  • I’ve always enjoyed my work – that is, I did until this new manager arrived. (IELTS TUTOR giải thích: yêu công việc đúng hơn là yêu công việc trước khi mà giám đốc mới đến)
  • Our friends, that is to say our son's friends, will meet us at the airport.
  • I'll meet you in the city, that is, I will if the trains are running.
  • All the B Vitamins work synergistically. That is to say, they are more potent when taken together than when used separately.
  • In fact, I could put you in touch with some of Dodo's old customers - that is to say, followers - who would be only too happy... `

2. Dùng để sửa lại cho điều mà mình nói phía trước

=used when you are going to correct something that you have just said

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I’ve always enjoyed my work – that is, I did until this new manager arrived.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK