Giải thích cụm "on account of"

· Vocabulary

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích cụm "on account of"

I. Cách dùng account

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng account

II. Cách dùng "on account of"

1. On account of là cụm giới từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa "bởi vì"

=because of something

  • He doesn't drink alcohol on account of his poor health.
  • Business is not good on account of the war. (IELTS TUTOR giải thích: Vì chiến tranh nên thương mại bị trì trệ) 
  • The game was called off on account of darkness. (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc đấu đã được hủy bỏ vì trời tối)
  • The game was called off on account of darkness. (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc đấu đã bị hủy bỏ vì trời tối)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK