Giải thích cụm: "without fail" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng để em có thể nâng cao kĩ năng đọc, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích cụm: "without fail" tiếng anh

1. Mang nghĩa "nhất định sẽ làm" (diễn tả lời hứa, mệnh lệnh)

=You use without fail to emphasize an order or a promise.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • On the 30th you must without fail hand in some money for Alex. 
  • Tomorrow without fail he would be at the old riverside warehouse.
  • I want to see you here at 8 o’clock without fail!
  • You must be here by 8. 30 without fail. (IELTS TUTOR giải thích: Anh phải có mặt ở đây vào lúc 8:30, không được sai hẹn)
  • We will do so without fail. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi nhất định sẽ làm đúng như vậy)

2. Mang nghĩa "không ngày nào bỏ, ngày nào cũng làm, đều như vắt chanh" (diễn tả hành động gì luôn xảy ra)

=You use without fail to emphasize that something always happens.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He attended every meeting without fail.
  • He calls me every Sunday night without fail.
  • The important thing is to practice every day without fail. (IELTS TUTOR giải thích: Điều quan trọng là phải luyện tập mỗi ngày mà không chán nản)
  • She sends me a Christmas card every year without fail. (IELTS TUTOR giải thích: Không năm nào cô ấy không gởi cho tôi thiệp mừng nhân lễ Giáng Sinh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK