Giải thích cụm"take sb/sth by storm"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích cụm"take sb/sth by storm"tiếng anh

Mang nghĩa"rất được ưa chuộng, chiếm cảm tình (của công chúng); phất lên nhanh chóng (ở đâu đó)"

=to be suddenly extremely successful in a place or with a group of people

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her performance has taken the critics by storm.
  • We 're going to take the music world by storm and make lots of money. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi sẽ nhanh chóng chiếm cảm tình của giới âm nhạc và kiếm được nhiều tiền)
  • My friend's daughter paints beautiful pictures. In a few years, she'll take the art world by storm. (IELTS TUTOR giải thích: Con gái của bạn tôi vẽ tranh rất đẹp. Vài năm nữa cô bé sẽ nổi tiếng trong giới nghệ thuật)
  • You know, I wanted to be a poet once, I was going to take the literary world by storm. (IELTS TUTOR giải thích: Anh biết không, có lần tôi muốn trở thành nhà thơ, tôi định chinh phục thế giới văn chương)
  • Jazz took London and Paris by storm in the 1920s.
  • As everyone knows, the Beatles took the US by storm.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK