Cách paraphrase từ "well-prepared" (Diễn đạt "chuẩn bị tốt" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI TASK 1 VIẾT THƯ NGÀY 05/7/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "well-prepared" (Diễn đạt "chuẩn bị tốt" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "well-prepared" (Diễn đạt "chuẩn bị tốt" tiếng anh)

ready

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR