Cách paraphrase từ "recreational" (Diễn đạt "có tính chất tiêu khiển" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "recreational" (Diễn đạt "có tính chất tiêu khiển" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "recreational" (Diễn đạt "có tính chất tiêu khiển" tiếng anh)

1. amusing

2. entertaining

3. relaxing

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR