Cách paraphrase từ "commute" (Diễn đạt "đi lại thường xuyên bằng phương tiện giao thông công cộng giữa nơi làm việc và nhà ở" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "commute" (Diễn đạt "đi lại thường xuyên bằng phương tiện giao thông công cộng giữa nơi làm việc và nhà ở" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "commute" (Diễn đạt "đi lại thường xuyên bằng phương tiện giao thông công cộng giữa nơi làm việc và nhà ở" tiếng anh)

1. ride

2. travel

IELTS TUTOR giới thiệu TỪ VỰNG IELTS TOPIC "TRAVEL"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK