Cách paraphrase "customers" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase "customers" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Phải tuỳ vào từng tình huống mà chọn từ cho thích hợp vì các ngữ nghĩa khác nhau thì có thể sẽ có những từ không phù hợp
 • Cần nắm sự khác nhau giữa các từ dễ nhầm lẫn (mang nghĩa customers) để phân biệt cho chính xác nhé 

1. client

2. consumer

3. user

4. purchaser

IELTS TUTOR lưu ý:

 • We haven't been able to find a purchaser for our house yet.

5. clientele

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The nightclub has a very fashionable clientele.

  6. (regular) shopper

  7. patron (khách quen) a person who uses a particular shop, restaurant, hotel, etc., especially regularly

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Will patrons kindly note that this restaurant will be closed on 17 July .

  8. spender

  9. buyer

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK