Cách dùng từ "own" để nhấn mạnh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "own" để nhấn mạnh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Own có nghĩa là của chính mình, của riêng mình.
  • Cấu trúc: Tính từ sở hữu + own + Danh từ
IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • I saw it with my own eyes. (Tôi nhìn thấy điều đó bằng chính đôi mắt của mình – chủ thể được nhấn mạnh là “đôi mắt của chính tôi” (my own eyes), chứ không phải của ai khác).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking