Cách dùng từ"outskirts"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"outskirts"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"outskirts"tiếng anh

Mang nghĩa"vùng ngoài (một tỉnh...); ngoại ô, vùng ngoại ô"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • outskirts luôn ở số nhiều 
 • on the outskirts of

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The outskirts of a city or town are the parts of it that are farthest away from its centre. 
 • Hours later we reached the outskirts of New York
 • They live on the outskirts of Paris. (IELTS TUTOR giải thích: Họ sống ở ngoại ô Paris)
 • The factory is in/on the outskirts of New Delhi. 
 • the outskirts of town
 • Alberton is located in Johannesburg’s eastern outskirts. 
 • a park on the outskirts of Edinburgh
 • My relatives live in Hanoi's outskirts. (IELTS TUTOR giải thích: Họ hàng tôi sống ở ngoại ô Hà Nội) 
 • Alberton is located in Johannesburg's eastern outskirts. (IELTS TUTOR giải thích: Alberton nằm ở ngoại ô phía đông Johannesburg)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK