Cách dùng từ"all-round""all-rounder"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ"all-round""all-rounder"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Cách dùng"all-round"

Mang nghĩa"đa tài"

=used to say that a person has many different types of skills and abilities/An all-round person is good at a lot of different skills, academic subjects, or sports.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She's a fantastic all-round sportswoman.
  • He is a great all-round player. 
  • He demonstrated the all-round skills of a quarterback.
  •  ...if you want the best all-round quality of life. 
  • ...an excellent all-round guide on how to shop for the very best foods.
  • He is a great all - round entertainer. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy là một người làm trò rất đa tài)
  • Statistics clearly show what a great all - round player Peter is. (IELTS TUTOR giải thích: Số liệu thống kê cho thấy rõ rằng Peter là cầu thủ tuyệt nhất)

II. Cách dùng"all-rounder"

Mang nghĩa"người đa tài"

=Someone who is an all-rounder is good at a lot of different skills, academic subjects, or sports.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Matt Coles, the 20 - year - old all - rounder, is one of several of the club's young star. (IELTS TUTOR giải thích: Matt Coles, đa tài 20 tuổi, là một trong vài ngôi sao trẻ của câu lạc bộ)
  • I class myself as an all-rounder.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE