Cách dùng tính từ"depressing"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"depressing"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"depressing"tiếng anh

Mang nghĩa"làm chán nản, làm thất vọng, làm ngã lòng"

=something that is depressing makes you feel very unhappy and disappointed

IELTS TUTOR lưu ý:

 • find something depressing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Why is the news always so depressing? (IELTS TUTOR giải thích: Tại sao tin tức luôn buồn chán vậy?)
 • They had a week of dull depressing weather. (IELTS TUTOR giải thích: Họ có một tuần chán nản vì thời tiết u ám)
 • It was depressing to find the house empty. (IELTS TUTOR giải thích: Thật chán nản khi tìm thấy căn nhà trống rỗng)
 • It’s depressing to think anyone wants to read this kind of rubbish. 
 • We had a week of dull depressing weather.
 • I don’t watch the news because I find it too depressing.
 • Yesterday's unemployment figures were depressing. 
 • I think November is a very dismal, depressing month.
 • This weather is so depressing. 
 • Her letter made depressing reading. 
 • It was very depressing watching the news tonight. 
 • It's depressing to think that it will soon be winter.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE