Cách dùng trạng từ"seemingly"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"seemingly"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"seemingly"tiếng anh

Mang nghĩa"tưởng chừngg, có vẻ"

=in a way that appears to have a particular quality, even though this is probably not true

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They were seemingly unaware of the decision (IELTS TUTOR giải thích: họ có vẻ không hay biết gì về quyết định đó)
  • Ask seemingly stupid questions. (IELTS TUTOR giải thích: Đặt những câu hỏi tưởng chừng như ngu xuẩn)
  • Heidi was seemingly calm when she left to take the test.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE