Cách dùng trạng từ"Secondly"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"Secondly"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"Secondly"tiếng anh

Mang nghĩa"ở vị trí thứ hai"

=You say secondly when you want to make a second point or give a second reason for something.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You need, firstly, a strong board of directors and secondly, an experienced staff.
  • Secondly, electronic books will be used at school. (IELTS TUTOR giải thích: Thứ hai, những cuốn sách điện tử sẽ được dùng tại trường)
  • Secondly, insert the disk into your floppy drive. (IELTS TUTOR giải thích: Việc thứ hai là, chèn đĩa vào phần mềm của bạn)
  • Firstly, I didn’t know the neighbourhood and, secondly, it was night.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK