Cách dùng trạng từ"Nevertheless"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"Nevertheless"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"Nevertheless"tiếng anh

Mang nghĩa"tuy nhiên, tuy thế mà"

=You use nevertheless when saying something that contrasts with what has just been said.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Nevertheless, I feel great sympathy for him. (IELTS TUTOR giải thích: Tuy nhiên, tôi rất thông cảm với anh)
 • It’s a difficult race. Nevertheless, about 1,000 runners participate every year. 
 • Alexander II was an obscure but nevertheless interesting Scottish king.
 • The missing piece is small but nevertheless significant. (IELTS TUTOR giải thích: Mảnh ghép bị mất tuy nhỏ nhưng quan trọng)
 • Many marriages fail. Nevertheless, people continue to get married. 
 • His father, though ill-equipped for the project, had nevertheless tried his best.
 • There was no hope ; nevertheless, he went on hoping. (IELTS TUTOR giải thích: Đã chẳng có hy vọng gì, tuy thế, anh ta vẫn tiếp tục hy vọng)
 • I knew a lot about the subject already, but her talk was interesting nevertheless. 
 • The two rivals were nevertheless united by the freemasonry of the acting profession. 
 • Much-maligned for their derivative style, the band are nevertheless enduringly popular. 
 • Nevertheless, accidents still occur. 
 • The building is guarded around the clock, but robberies occur nevertheless.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE