Cách dùng tính từ"well-made"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"well-made"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"well-made"tiếng anh

1. Mang nghĩa"được sản xuất tốt"

=strongly or skillfully constructed/made to a good or high standard

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • "a well-made film"

  • a well-made table.

  • a well-made sofa.

  • The wallet looks well - made and will come in very handy. (IELTS TUTOR giải thích: Cái bóp có vẻ được làm kỹ và rất tiện dụng)

  • How do you judge whether an engagement ring you bought was well - made or not? (IELTS TUTOR giải thích: Làm sao bạn có thể xác định được liệu nhẫn đính hôn bạn đã mua là có được làm tốt hay không?)

  • This is a well - made film, impeccably shot, well - acted, and will palpably impact those who dare to watch. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là một bộ phim được thực hiện tốt, cảnh quay không chê vào đâu được, diễn xuất tốt và chắc chắn sẽ tác động đến những ai dám xem)

2. Mang nghĩa"phát triển cân đối"

=strongly built; well-built

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • sturdy, well-made youngsters.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK