Cách dùng tính từ" well-balanced "tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ" well-balanced"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"well-balanced"tiếng anh

1. Mang nghĩa"ổn định về mặt tình cảm, cân bằng trong cảm xúc"

=If you describe someone as well-balanced, you mean that they are sensible and do not have many emotional problems.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...a fun-loving, well-balanced individual.
  • secure, well-balanced people 
  • His response was well balanced.
  • I am even - tempered and emotionally well - balanced. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi cảm thấy mình thanh thản và cảm xúc luôn ổn định, cân bằng)
  • I believe that they are well - balanced children. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi tin chúng là những đứa trẻ phát triển cân bằng)

2. Mang nghĩa"đúng mực, chừng mực, cân đối"

=If you describe something that is made up of several parts as well-balanced, you mean that the way that the different parts are put together is good, because there is not too much or too little of any one part.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...a well-balanced diet.
  • The team was not well balanced.
  • Athletes should follow a well - balanced diet. (IELTS TUTOR giải thích:  Các vận động viên nên theo một chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE