Cách dùng tính từ"wanted"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"wanted"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"wanted"tiếng anh

1. Mang nghĩa"được yêu thích"

=wished for and loved by other people

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was a much wanted baby.

2. Mang nghĩa"bị tìm bắt, bị truy nã"

=being searched for by the police because of a crime

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He's a wanted man.
  • He is wanted by the police in connection with the deaths of two people. 
  • Italy’s most wanted man
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE