Cách dùng tính từ"vertical"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"vertical"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"vertical"tiếng anh

Mang nghĩa"thẳng đứng, đứng"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Something that is vertical stands or points straight up. 
  • The climber inched up a vertical wall of rock. 
  • The gadget can be attached to any vertical or near vertical surface.
  • The cliff was almost vertical. (IELTS TUTOR giải thích:  Hầu hết các vách đá đều thẳng đứng)
  • The fence panels need to be vertical. (IELTS TUTOR giải thích:  Các tấm hàng rào cần được dựng thẳng đứng)
  • Vertical integration and predatory pricing are opaque. (IELTS TUTOR giải thích:  Tích hợp dọc và việc bán phá giá là không rõ ràng)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE