Cách dùng tính từ"unexplained"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unexplained"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unexplained"tiếng anh

Mang nghĩa"không lí giải được"

=If you describe something as unexplained, you mean that the reason for it or cause of it is unclear or is not known.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The demonstrations were provoked by the unexplained death of an opposition leader. 
  • Soon after leaving Margate, for some unexplained reason, the train was brought to a standstill. 
  • How such extensive damage could have been sustained so quickly remains unexplained.
  • He has an unexplained absence of mind. (IELTS TUTOR giải thích: Sự lơ đãng/đãng trí của anh ta không thể giải thích nổi)
  • An intelligence Agent has disappeared under unexplained circumstances deep in the jungle. (IELTS TUTOR giải thích: Một đặc vụ đã mất tích sâu trong rừng mà không có một tình huống giải thích nào)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE