Cách dùng tính từ"unexpected"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unexpected"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unexpected"tiếng anh

Mang nghĩa"bất ngờ, thình lình"

=something that is unexpected is surprising, because you did not expect it at all, or you expected it to happen in a different way/not expected

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Help came from an unexpected quarter. Her divorce was totally unexpected.
  • Everything was so unexpected. (IELTS TUTOR giải thích: Mọi sự không như những gì mong đợi)
  • Her resignation was completely unexpected. 
  • How lovely to see you here - this really is an unexpected pleasure!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE