Cách dùng tính từ"thinking"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"thinking"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"thinking"tiếng anh

Mang nghĩa"thông minh"

=If you describe someone as a thinking man or woman, you mean that they are intelligent and take an interest in important events and issues, and you approve of this.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Từ thinking dùng trước noun 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Thinking people on both sides will applaud this book. 
  • A newspaper called him 'the thinking man's Tory'.
  • All thinking people must hate violence (IELTS TUTOR giải thích: tất cả những ai biết suy nghĩ đều phải căm ghét bạo lực)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE