Cách dùng tính từ"tasty"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"tasty "tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"tasty"

Mang nghĩa"ngon, đầy hương vị"

=If you say that food, especially savoury food, is tasty, you mean that it has a fairly strong and pleasant flavour which makes it good to eat.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Try this tasty dish for supper with a crispy salad. 
  • I thought the food was very tasty.
  • The French make all sorts of tasty soups. (IELTS TUTOR giải thích: Người Pháp nấu đủ loại xúp ngon đấy)
  • The food is inexpensive and tasty in this restaurant. (IELTS TUTOR giải thích: Đồ ăn ở nhà hàng này vừa rẻ vừa ngon)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE