Cách dùng tính từ"scenic"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"scenic"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"scenic"tiếng anh

Mang nghĩa"tuyệt đẹp (thắng cảnh...)"

=A scenic place has attractive scenery/A scenic route goes through attractive scenery and has nice views.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This is an extremely scenic part of America. 
  • ...a 2-hour drive through scenic country.
  • It was even marked on the map as a scenic route. 
  • Join us to explore the most scenic corners of Ireland! (IELTS TUTOR giải thích:  Hãy cùng chúng tôi khám phá những ngóc ngách cảnh quan đẹp nhất của Ai-len!)
  • I went some miles out of my way to take the scenic road into Macon.
  • ...a land of unparalleled scenic beauty.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE